W dniu 14.03 (środa) o godzinie 9.00 w Czytelni dla Dorosłych odbędzie się konkurs ortograficzny
o tytuł "Gimnazjalnego Mistrza Ortografii Powiatu Braniewskiego”.

Regulamin konkursu i zasady uczestnictwa z załączniku.

REGULAMIN