Czytelnia gromadzi i udostępnia na miejscu:

 • księgozbiór naukowy i popularnonaukowy ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • gazety i czasopisma (możliwość wypożyczenia do domu),
 • księgozbiór regionalny,
 • księgozbiór regionalny w języku niemieckim (dar G. Steffena, byłego mieszkańca Braniewa),
 • dokumenty życia społecznego
 • sprowadza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, książki zamówione przez czytelnika (czytelnik pokrywa opłatę pocztową),
 • realizuje zamówienie innych bibliotek poprzez wypożyczanie własnych zbiorów lub sporządzanie kserokopii,

Czytelnia prowadzi działalność upowszechniającą czytelnictwo poprzez:

 • spotkania autorskie i promocje książek,
 • konkursy językowe, literackie i historyczne,
 • wystawy,
 • lekcje biblioteczne i wycieczki
 • prowadzi Klub Interesujących Spotkań

Do dyspozycji czytelników pozostaje:

 • 12 miejsc,
 • 8 stanowisk komputerowych (program PIAP) z bezpłatnym dostępem do Internetu, poza tym istnieje możliwość drukowania i nagrywania danych na płyty CD/DVD,
 • katalog komputerowy zbiorów Czytelni w systemie MAK,
 • 3 tablety Apple iPad Air z bezpłatnym dostępem do Internetu,
 • baza komputerowa Bibliografii Warmii i Mazur (2001-2015),
 • księgozbiór naukowy i popularnonaukowy,
 • archiwum czasopism,
 • archiwum Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich,
 • Regał Maturzysty - informatory, poradniki, literatura do prezentacji maturalnych,
 • gazety i czasopisma - 20 tytułów:

 

1. Angora,
2. Bibliotekarz
3. Charaktery
4. Cztery Kąty
5. Dziennik Elbląski
6. Dziennik Gazeta Prawna
7. Gazeta Wyborcza
8. IKAT – Gazeta Braniewska
9. Karta
10. Mój Piękny Ogród
11. National Geographic
12. Newsweek
13. Nowe Książki
14. Polityka
15. Poradnik Bibliotekarza
16. Poradnik Domowy
17. Przyjaciółka
18. Wprost
19. Zwierciadło
20. Żyjmy Dłużej