Czytelnia gromadzi i udostępnia na miejscu:

 • księgozbiór naukowy i popularnonaukowy ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • gazety i czasopisma (możliwość wypożyczenia do domu),
 • czasopisma oprawne,
 • księgozbiór regionalny, stanowiący bazę informacyjną o regionie
 • księgozbiór regionalny w języku niemieckim (dar G. Steffena, byłego mieszkańca Braniewa),
 • dokumenty życia społecznego
 • sprowadza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, książki zamówione przez czytelnika (czytelnik pokrywa opłatę pocztową),
 • realizuje zamówienie innych bibliotek poprzez wypożyczanie własnych zbiorów lub sporządzanie kserokopii,

Czytelnia prowadzi działalność upowszechniającą czytelnictwo poprzez:

 • spotkania autorskie i promocje książek,
 • warsztaty tematyczne,
 • kursy komputerowe dla osób 50+
 • wystawy.

Do dyspozycji czytelników pozostaje:

 • 12 miejsc dla czytelników,
 • 7 stanowisk komputerowych (program PIAP) z bezpłatnym dostępem do Internetu, istnieje możliwość drukowania potrzebnych materiałów,
 • HotSpot - bezpłatny dostęp do Internetu na tablety i smartfony oraz dla osób posiadających laptopy z bezprzewodową kartą sieciową,
 • katalog komputerowy zbiorów Czytelni w systemie MAK,
 • 3 tablety Apple iPad Air z bezpłatnym dostępem do Internetu,
 • baza komputerowa Bibliografii Warmii i Mazur (2001-),
 • baza komputerowa Bibliografii Powiatu Braniewskiego (2006-)
 • księgozbiór naukowy i popularnonaukowy,
 • archiwum czasopism,
 • gazety i czasopisma - 22 tytułów:

  1. Angora
  2. Biblioteka Publiczna
  3. Bibliotekarz
  4. Charaktery
  5. Claudia
  6. Dbam o zdrowie
  7. Dobre Rady
  8. Dziennik Elbląski
  9. Gazeta Wyborcza
  10. IKAT – Gazeta Braniewska

  11. Moje gotowanie
  12. Mój Piękny Ogród
  13. Newsweek
  14. Nowe Książki
  15. Polityka
  16. Poradnik Bibliotekarza
  17. Poradnik Domowy
  18. Przyjaciółka
  19. Tygodnik Powszechny (dar czytelnika)
  20. Viva
  21. Wprost
  22. Zwierciadło