30 września, z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Pan Dawid Zagził z Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił wykład pt. „Armia Krajowa – siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego”.

Na zdjęciu prowadzący spotkanie i grupa uczestników

15.02. br. z okazji zbliżającej się 71. rocznicy zajęcia Braniewa przez wojska radzieckie, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im F. Nowowiejskiego w Braniewie wysłuchali wykładu dr. Dominika Krysiaka z Delegatury IPN w Olsztynie pt. Rok 1945 na Warmii i Mazurach.

Plakat wykładu

Wykład dr. Dominika Krysiaka z Delegatury IPN w Olsztynie z okazji zbliżającej się, 71. rocznicy zajęcia Braniewa przez Armię Czerwoną .
Historyk opowie o brutalnych praktykach Sowietów podczas zajmowania Warmii i Mazur w 1945 roku oraz o późniejszym okresie tworzenia komunistycznych rządów na tym terenie.