Na zdjęciu podsumowanie projketu

 

Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Przedszkolem Niepublicznym Stokrotka 
od września 2016  do czerwca 2017 zrealizowała nowatorski projekt pod nazwą "Wędrówki Przedszkolaka po Braniewie". Skierowany był on do najstarszej grupy dzieci i realizowany przez pracowników Punktu  Informacji Turystycznej.

Zdjęcie przedstawia uczesntików podczas zajęć relaksacyjncyh.

Od listopada 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację projektu „Twórczy, aktywni, zintegrowani czyli seniorzy w akcji”.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem " Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki" Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie przygotowała atrakcje dla młodszych i starszych użytkowników.

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie bierze udział w programie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1".

Głównym celem priorytetu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.

Od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie wspólnie z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” realizowała projekt edukacyjny z zakresu ekonomii pod nazwą „Przedsiębiorcze dzieci”

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DKK- co to jest?

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki realizowany wspólnie z Bibliotekami Wojewódzkimi i Urzędami Marszałkowskimi skierowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.

Celem projektu jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek i kreowanie mody na czytanie.

 To największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz  przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna  włączyła się po raz pierwszy w obchody w 2014 r. Przebiegały one pod hasłem "Dziedzictwo - źródło tożsamości".

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcję, z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego, zorganizowano po raz pierwszy w 2012 r.  wspólnym czytaniem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.