We wtorek, 20 czerwca  w Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów: ortograficznego, językowego oraz fotograficznego, a także otwarto  wystawę  „Piękno Ziemi Braniewskiej”.

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie ortograficznym
„ O tytuł Gimnazjalnego Mistrza Ortografii Powiatu Braniewskiego”

 

GIMNAZJALNY MISTRZ ORTOGRAFII POWIATU BRANIEWSKIEGO

Natalia Wnorowska, ucz. kl. III d z Gimnazjum nr 1 w Braniewie

 

WYRÓŻNIENIA:

Julia Sikut, uczennica kl. III d Gimnazjum nr 2 w Braniewie

Katarzyna Pęszyńska, uczennica kl. II d Gimnazjum nr 2 w Braniewie

Maria Miszta, uczennica kl. III a Gimnazjum nr 2 w Braniewie

Julita Pawlukowska, uczennica kl. III d Gimnazjum nr 1 w Braniewie

 

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie językowym z cyklu BARWY JĘZYKA POLSKIEGO
pt. Związki frazeologiczne i zwroty obcojęzyczne

1. MIEJSCE – Alicja Błaszk, uczennica kl. I THOT, Zespół Szkół Zawodowych

2. MIEJSCE – Julia Biedunkiewicz, uczennica kl. I TLEŚ i Michał Pawlak, uczeń kl. III   TLEŚ Zespół Szkół Zawodowych

3. MIEJSCE – Weronika Błaszk, uczennica kl. III TLEŚ, Zespół Szkół Zawodowych

 

Fundator nagród: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

 

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom: Krystynie Sobczak (Gimnazjum nr 1), Iwonie Kwiatek (Gimnazjum nr 2 ), Małgorzacie Paćko (Gimnazjum nr 2), Elżbiecie Minarskiej-Lis (Zespół Szkół Zawodowych) oraz Annie Kasperowicz (Zespół Szkół Zawodowych) za opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursów.

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie fotograficznym "Piękno ziemi braniewskiej"

 

Kategoria do  16  r. ż.
I    Aniela Czyplis, Bogdany
II    Miłosz Hołubowski, Frombork
III    Jakub Urbanowicz , Frombork

Wyróżnienie:
Julita Szwarc, Braniewo
Dominika Zabłocka, Frombork
Przemysław Klisz, Różaniec

 

Kategoria powyżej 16 r. ż.
I    Sebastian Szwarc, Braniewo
II    Sebastian Stawiński, Frombork
III    Katarzyna Maziuk, Tolkowiec


Wyróżnienie:
Łukasz Knop, Olsztyn
Andrzej Balicki, Braniewo

Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich w Olsztynie.

 

Patronat: Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska; Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

Patronat Medialny: Ikat Gazeta Braniewska.