Protokół z podsumowania konkursu wiedzy o Józefie Piłsudskim.

 

Konkurs zorganizowała Czytelnia dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie dla upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.

W konkursie wzięli udział czytelnicy IKATA- Gazety Braniewskiej oraz uczniowie braniewskich szkół ponadgimnazjalnych.

Kupony konkursowe zamieszczone były w 45 i 46 numerze IKATA-Gazety Braniewskiej. Można je było również otrzymać w Czytelni MBP.

Komisja Konkursowa w składzie:

Sylwia Lader, bibliotekarz, Czytelnia dla Dorosłych MBP,

Katarzyna Plejnis, st. bibliotekarz, Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP

spośród kuponów z największą ilością punktów wylosowała 3 nagrody książkowe.

Nagrody otrzymują:

  1. Krzysztof Kułaga
  2. Julia Gursztyn, uczennica Liceum Ogólnokształcące im. F. Nowowiejskiego w Braniewie
  3. Alicja Szot, uczennica Liceum Ogólnokształcące im. F. Nowowiejskiego w Braniewie


Losowanie nagród