Fotografia do wystawy

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pn. „Słowo ważna rzecz” znajdującej się w holu biblioteki. Ekspozycja została przygotowana w związku z obchodami 500-lecia Reformacji.

Prezentuje kolekcję starych druków z okresu reformacji znajdujących się w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

Celem wystawy jest ukazanie cennych zabytków piśmiennictwa z przełomu XVI i XVII w., w tym dzieł Marcina Lutra, Jana Kalwina, Jakuba Wujka z perspektywy wpływu ruchu reformacyjnego na rozwój sztuki drukarskiej, wzrostu znaczenia edukacji i języków narodowych w Europie oraz narodzin humanizmu. Wystawa ukazuje temat reformacji w wymiarze uniwersalnym, pozawyznaniowym, podkreślając rolę, jaką odegrała ona dla dzisiejszej nauki i kultury.

Wystawę można oglądać w dniach od 4 do 18 maja w godzinach pracy biblioteki