Bibliografia Warmii i Mazur

Przedmiotem bibliografii jest piśmiennictwo dotyczące Województwa Warmińsko-Mazurskiego, publikowane od 2001 r. do chwili obecnej. Bibliografia zawiera informacje o artykułach z czasopism regionalnych i lokalnych i stanowi niezastąpione źródło informacji dla osób zainteresowanych regionem.

Wyszukiwanie można prowadzić wg następujących kryteriów: autora, tytułu, słów w tytule oraz tematu (hasła przedmiotowego). Bibliografia Regionalna ma wszechstronny zakres tematyczny uwzględnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Bibliografia Powiatu Braniewskiego

Bibliografia rejestrująca piśmiennictwo dotyczące Powiatu Braniewskiego, ukazujące się w prasie lokalnej od 2007 do chwili obecnej. Jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

MAK+ (MakPlus)

Jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki.

Spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników.

Czytelnicy bibliotek korzystających z systemu MAK+ mają dostęp do podglądu księgozbioru pod adresem: szukamksiążki.pl

MAK+ oferuje czytelnikowi:

  • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu

  • sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach

  • korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej

  • przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie

  • zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece

  • elektroniczną obsługę wypożyczeń

  • przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+

  • sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhonei iPad oraz pracujących pod systemem Android