30 września, z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Pan Dawid Zagził z Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił wykład pt. „Armia Krajowa – siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego”.

Zapraszamy 6 października (czwartek), godz. 17:00 na spotkanie autorskie z Wacławem Radziwinowiczem.

Plakat wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Alicją Trusewicz, absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, i promocję książki „Dziewczyna w zbroi”.

Powiatnie autora

Kapliczki, krzyże przydrożne czy figury świętych – świadectwo dziedzictwa religijnego, historycznego i kulturowego - spotkać je można przy polnej drodze, na leśnych polanach, przy skrzyżowaniu dróg, przy kościele, na cmentarzu, wśród starych i nowych domów, a nawet pomiędzy blokami miast i miasteczek.

Plakat wydarzenia

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki dra Stanisława Kuprjaniuka pt. Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca (środa) 2016 r. w Czytelni dla Dorosłych (I piętro).