Czerwcowy Spacer po Braniewie już za nami.

Mieliśmy okazję przejść śladem dawnych braniewskich kościołów i obiektów sakralnych – zarówno tych istniejących - jak odbudowana Bazylika Mniejsza i kaplica pw. św. Andrzeja w Wieży Bramnej, jak również tych, które nie dotrwały do naszych czasów. Dzięki uprzejmości naszych Przewodników uczestnicy uzyskali wiele cennych informacji oraz ciekawostek dotyczących omawianych miejsc.

Serdecznie dziękujemy Państwu Helenie i Czesławowi Kozłowskim z PTTK Oddziału Ziemi Elbląskiej oraz wszystkim uczestnikom za wspólny spacer po naszym mieście.