Usługi ksero wykonywane są w Informacji Turystycznej.

Odbitki kserograficzne wykonywane są ze zbiorów bibliotecznych oraz powierzonych przez Czytelnika. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego (Dz. Ust 1994, nr 24, poz. 83) kopiowane mogą być tylko fragmenty materiałów opublikowanych, nie większe niż 1 arkusz udostępniony (22 strony).

Cennik usług kserograficznych:

 

Internet:

W Bibliotece uruchomiono bezprzewodowy punkt dostępu do Internetu. Każdy użytkownik wyposażony w odpowiednio skonfigurowanego laptopa uzyska bezpłatny dostęp do tej usługi.

Ponadto w bibliotece można skorzystać z internetu z wykorzystaniem posiadanych przez nas komputerów.

Wypożyczanie międzybiblioteczne.

Biblioteka odpłatnie sprowadza książki poszukiwane przez Czytelnika z innych bibliotek w Polsce i za granicą