Książka do dyskusji

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki :)

18  lutego 2016 r.  (czwartek)   godz. 17.15 
 

książka do  dyskusji:  

Elisabeth Asbrink W Lesie Wiedeńskim wciąż szumią drzewa