Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Koszt ogółem zadania wynosił 29 920,00 zł, z tego 25 320,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.