zdjęcie przedstawa logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie otrzymała dofinansowanie dla bibliotek publicznych na
zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub
audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” na kwotę 11 307,00 zł

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025