Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie została beneficjentem dwuletniego programu BLISKO - Biblioteka Lokalność Inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolność (2023-2024) stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w ramach Priorytetu 4, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

 

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 120 300 zł na projekt „Nasze wspólne miejsce Biblioteka”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału biblioteki jako „trzeciego miejsca” jednoczącego i integrującego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa.


Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest:
- wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze;
- rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
- wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
- wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju.


Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 120 300 zł.
2023 rok – dofinansowanie 56 700 zł.
2024 rok – dofinansowanie 63 600 zł.

Koordynatorem projektu jest Bożena Kruszczyńska.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

Teatr przy Stoliku  (plakat)

Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz   (plakat)

Noc Detektywów   (plakat)

Szkolenie dla bibliotekarzy i partnerów "Bum bum rurki"

Warsztaty dla dzieci z Natalią Uryniuk

Warsztaty z Agatą Półtorak

Szkolenie "Metody wspierania dobrostanu pracowników i użytkowników biblioteki poprzez literaturę"

Szkolenia 'Młodzież w bibliotece...", "Nowe technologie w animacji czytelnictwa..."

Warsztaty "Barwy ziemi"

Trening umysłu

Teatrzyk "Pan Brzuchatek"

Warsztaty komiksowe ze Zbigniewem Masternakiem

Warsztaty rękodzieła: haft płaski (plakat)

Spotkanie autorskie z Przemysławem Kossakowskim  (plakat)

Szkolenie dla bibliotekarzy i partnerów "Komunikacja i praca w zespole-zdobycie nowych umiejętności i metod pracy, zasady tworzenia zespołu"

Spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą (plakat)

Szkolenia i wizyta studyjna w MBP w Działdowie

 

 II ROK
Spotkanie z Marcinem Koziołem   (plakat)
Warsztaty z Kamilą Radzimińską - Arczak

Teatr przy Stoliku  (plakat)
Pan Przygoda - spotkanie dla dorosłych (plakat)

Pan Przygoda - spotkania dla dzieci
Kwiatowa sztuka - warsztaty (plakat)

Las w szkle - warsztaty (plakat)

Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel (plakat)
Wyjazd studyjny