Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie bierze udział w programie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1".

Głównym celem priorytetu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.

 W roku 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie otrzymała na zakup książek dotację w wysokości 10 150,00 zł. W ramach dotacji zakupiono 347 książek i 40 audiobooków.