Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"

Głównym celem priorytetu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.

 W roku 2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie otrzymała na zakup książek dotację w wysokości 10 480,00 zł.