Miejska Biblioteka publiczna w Braniewie zaprasza na wykład dr Grażyny Nawrolskiej "O kremach, tonikach i perfumach w średniowieczu".
14 września (wtorek, godz 17:00)

 

Grażyna Nawrolska - absolwentka archeologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowego Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu.
Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, w Pracowniach Konserwacji Zabytków Oddziały w Zamościu i Gdańsku oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Od 1980 do 2010 r. związana z Elblągiem. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w kraju i zagranicą, uczestniczyła w licznych konferencjach, organizowała wystawy. Kocha Hiszpanię i średniowiecze.

 

Spotkanie organizowane w ramach projektu "Nasza Pasjonująca Historia" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.