Od 10 września zapraszamy do biblioteki

w soboty, w godzinach 8:00-14:00

 

3 września zapraszamy na Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, w interpretacji mieszkańców Braniewa.

Spichlerz Mariacki, ul. Portowa 6

Do zobaczenia!