Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Przedszkolem Miejskim Nr 2 od września 2017  do czerwca 2018 zrealizowała drugą edycję projektu pod nazwą "Wędrówki Przedszkolaka po Braniewie". Skierowany był on do najstarszej grupy dzieci i realizowany przez pracowników Punktu Informacji Turystycznej.


 
Głównym celem projektu było zakorzenienie w najmłodszych mieszkańcach Braniewa zamiłowania do własnego miasta i regionu. Wspólnie z przedszkolakami pracownicy informacji wędrowali  po mieście przybliżając im historię i funkcję braniewskich zabytków. Ogółem odbyło się 11. spotkań podczas których dzieci miały okazję  m.in. dowiedzieć się gdzie w Braniewie umiejscowiony był zamek, poznać historię Bazyliki Mniejszej, zwiedzić Klasztor „Regina Coeli”. Przedostatnim etapem był rajd pieszy do Sanktuarium Krzyża Świętego. Efektem każdego ze spotkań były prace plastyczne wykonane przez dzieci utrwalające przyswojoną wiedzę .
W czerwcu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu. Wszystkie dzieci otrzymały tytuł  Dzielnego Odkrywcy Braniewa wraz z pamiątkowym dyplomem i słodkim poczęstunkiem. Zaprezentowany został przygotowany przez dzieci i ich rodziców album pn. "Wędrówki Przedszkolaka po Braniewie". Na zakończenie  odbyły się wspólne gry i zabawy.

 

Wedrowki1
Wedrowki1
Wedrowki4
Wedrowki4
Wedrowki8
Wedrowki8
Wedrowki9
Wedrowki9
Wedrowki10
Wedrowki10
Wedrowki11
Wedrowki11
Wedrowki12
Wedrowki12
Wedrowki13
Wedrowki13
Wedrowki14
Wedrowki14
Wedrowki15
Wedrowki15
Wedrowki16
Wedrowki16
Wedrowki17
Wedrowki17
Wedrowki18
Wedrowki18
Wedrowki19
Wedrowki19
Wedrowki20
Wedrowki20
Wedrowki21
Wedrowki21
Wedrowki22
Wedrowki22
Wedrowki22a
Wedrowki22a
Wedrowki22b
Wedrowki22b
Wedrowki22c
Wedrowki22c
Wedrowki22d
Wedrowki22d
Wedrowki22e
Wedrowki22e